BIULETYN ENIGMA

Pierwszy numer Biuletynu Akademickiego ENIGMA pojawił się w październiki 1994 roku. Przygotowali go: Anna Ciurla, Andrzej Sakowicz, Dariusz Konopka, Marek Sipowicz, Dariusz Szyroki, Barbara Borkowska, Bogdan Augustynowicz. Skład komputerowy przygotował Marek Kudliński. Odezwę do czytelników w rubryce "Piórem prezesa..." skierował Jerzy Szmurło.

Andrzej Sakowicz pisał na temat studiów w USA, Barbara Borkowska przeprowadziła wywiad z Henrykiem Rinderem, biegłym księgowym i doradcą Stowarzyszenia ds. ekonomicznych.

W nastepnych wydaniach do skladu redakcji dołączyła  zaprzyjaźniona z Białymstokiem Atena Korska. Anna Ciurla rozpoczęła  cykl pt:. "Gdzie warto pójśc i co zobaczyć w Nowym Jorku", Dariusz Konopka  pisał o medycynie niekonwencjonalnej, , Marek Sipowicz na temat: "ABC własnego zdrowia", Bogdan Augustynowicz  o wpływie pola elektromagnetycznego na nasze zdrowie,  Atena Korska rozmawiała z przedstawicielem biura ubezpieczeń,   Ewa Poskrobko  pisała nt.: "Pozycja inżyniera w Nowym Jorku", Anna Adhemar pisała nt. "Ochrona Puszczy Białowieskiej". Mirosław Owiński opublikował artykuł:  "Zobaczyć światło".

Zamieszczony został również  przedruk z wywiadu  pt. "Nie widzę różnicy między Nowym Jorkiem i Białymstokiem" udzielonego w Polsce przez prezesa Szmurło Magazynowi Impuls.