KONTAKT

Prosimy byłych Członków oraz  Symaptyków  Stowarzyszenia o przesyłanie zeskanowanych materiałów i fotografii celem pełnego udokumentowania działalności Stowarzyszenia.

Prosimy również o opinie  dotyczącą propozycji zgłoszonej przez byłych Członków Stowarzyszenia dotyczącej zorganizowania  spotkania  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej w USA... ale  w Białymstoku.

e-mail: absolwencipbusa@szmurlo.pl

www.absolwencipbusa.szmurlo.pl