HISTORIA

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej w USA zostało założone 8 lutego 1991 roku przez przebywającego w Nowym Jorku absolwenta i pracownika naukowo-dydaktycznego Uczelni - Jerzego Szmurło, który był pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia. Po opublikowaniu w nowojorskim Nowym Dzienniku ogłoszenia o zamiarze powołania Stowarzyszenia, skontaktowało się w pomysłodawcą 39. absolwentów i studentów Uczelni. Osoby te były prekursorami działalności Stowarzyszenia. W momencie aktywnej działalności liczba członków i sympatyków wzrosła do 255.

Stowarzyszenie nie odniosłoby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas, pieniądzie oraz serce w celu promowania Uczelni, Białegostoku i Polski. Szczególne podziękowania należą się Urszuli Krajewskiej de domo Kryńskiej (sekretarz Stowarzyszenia), bez której powzięta inicjatywa nie miałaby szans realizacji. Uznanie i szacunek za wkład w funkcjonowanie Stowarzyszenia winni odebrać : Anna i Grzegorz Ciurla (v-ce prezes), Anna i Anatol Siemieńczuk (v-ce prezes), Marzanna i Krzysztof Szerenos (członek zarządu), Dorota i Waldemar Zdrodowscy, Waldemar Przyłożyński, Barbara Borkowska (księgowa), Krzysztof Prusaczyk (vice-prezes), Piotr Pasyniuk, Urszula i Mirosław Filipek, Piotr Stodułko, Mirosław Owiński (członek zarządu), Sławomir Jaroszewicz, Marek Kudliński, Andrzej Choiński, Elżbieta Sakowicz, Bogdan Augustynowicz i wiele innych osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.

TO BYŁO I JEST NASZE WSPÓLNE DZIEŁO.

W latach 90. Stowarzyszenie było jedyną po II wojnie światowej organizacją polskiej uczelni w USA.

Działalność Stowarzyszenia skierowana była na integrację środowiska akademickiego Białegostoku poprzez organizowanie Zjazdów, szkoleń, balów akademickich.

Zaczeliśmy od organizowania kursów komputerowych prowadzonych przez Andrzeja Sapiehę. Pierwsze komputery zorganizował Waldemar Przyłożyński.

Stowarzyszenie było prekursorem ewaluacji dyplomów inżynierskich w USA, wydawało Biuletyn Akademicki ENIGMA skierowany nie tylko do swoich członków i symaptyków. Za pośrednictwm poczty dystrybuowano ponad 600 egzemplarzy jednego wydania biuletynu. Wsród członków redakcji Enigmy poza wydawcą - Jerzym Szmurło, znaleźli się przedstawiciele większości białostockich uczelni, m.in. Anna Ciurla, Mirosław Owiński, Andrzej Sakowicz, Dariusz Konopka, Marek Sipowicz, Dariusz Szyroki, Barabara Borkowska, Bogdan Augustynowicz, Atena Korska, Ewa Poskrobko, Marek Kudliński i inni.

Innymi formami kontaktu zarządu Stowarzyszenia z Polonią były publikacje i wywiady na łamach Nowego Dziennika i polonijnych kanałów telewizyjnych i radiowych, nie tylko na wschodnim wybrzeżu USA.

Ważnym elementem integracyjnym środowiska akademickiego w USA były Bale Akademickie organizowane w wielu polskich centrach polonijnych, restauracjach i klubach, jak również w Konsulacie Generalnym RP. Podczas tych wydarzeń, prezes Stowarzyszenia Jerzy Szmurło wręczał ufundowaną przez siebie nagrodę "Za Polskość w Ameryce" - album fotograficzny "Białystok".

Prowadzona również była działaność charytatywna, m.in. zbiórka środków pieniężnych dla rodaków, którzy ucierpieli w pożarze (New Jersey), udział w pikniku wspierającm polonijną akcję pomocy niewidomym dzieciom w Laskach, etc. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu wydarzenaich patriotycznych, m.in. wzięli udział w odsłonięciu Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

Stowarzyszenie służyło wsparciem przyjeżdzajacym do USA absolwentom, studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej w sprawach organizacyjnych (ewaluacja dyplomów, praca) oraz związanych z uczestnictwem w sympozjach, semianariach, etc.

W dowód uznania dla naszej działalności, delegacja Stowarzyszenia została zaproszona przez władze Nowego Jorku do udziału w nowojorskiej Paradzie Pułaskiego (5. Aleja na Manhattanie). Było to wydarzenie bez precedensu w historii Polonii w Nowym Jorku. Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, którego członkiem zwyczajnym został Jerzy Szmurło, udzielił Stowarzyszeniu prestiżowego adresu w swojej siedzibie na Manhattanie.

Ówczesne władze Politechniki Białostockiej, dumne z posiadania jedynej tego typu orgaznizacji absolwenckiej, przez wiele lat prezentowały osiągnięcia Stowarzyszenia w specjalnej gablocie obok rektoratu. Stowarzyszenie gościło u siebie m. in. rektorów: Kazimierza Pieńkowskiego oraz Michała Bołtryka.

Odwiedzali nas również inni pracownicy Uczelni, m. in. Lech Dzienis, który na wniosek zarządu Stowarzyszenia został mianowany przez władze Uczelni pełnomocnikiem rektora ds. wspólpracy ze Stowarzyszeniem.

Działalność Polish-American Association of the Bialystok Polytechnic Alumni (tak brzmi oryginalna nazwa Stowarzyszenia zarejestrowanego w Nowym Jorku jako organizacji non-profit) została zawieszona po powrocie do Polski jej założyciela i prezesa - Jerzego Szmurło.

Zachowanie w pamięci osiągnięć Stowarzyszenia jest podstawowym celem utworzenia tej strony internetowej. Prosimy o uwagi, materiały (np. fotografie) oraz inne informacje, które uzupełnią i wzbogacą tworzoną witrynę internetową. Przepraszamy osoby o których jeszcze nie wspomnieliśmy - prosimy o przypomnienie się.